משפחה במשבר – הסתגלות או התפרקות?

לאורך השנים אנו נדרשים להסתגל לשינויים בחיינו. חלקם ניתן לצפות מראש כמו הולדת ילד, מעבר מגורים, יציאת הילדים מהבית, וכד’, אולם חלקם פתאומיים: אובדן ומוות, מחלה, אבטלה, גירושין ועוד.
על מנת להסתגל למצב החדש, להתארגן ולהמשיך לתפקד, אנו זקוקים למקורות תמיכה שונים. חלקם קשורים למי שהננו: מידת האופטימיות, המוטיבציה, הניסיון, הידע, החוזק הנפשי ועוד. מקורות תמיכה אחרים קשורים לסביבה בה אנו חיים כמו: מידת התמיכה החברתית והמשפחתית, מקורות סיוע בקהילה, משאבים כלכליים וכד’.

מצבי לחץ במשפחה עלולים להתפתח כאשר בני המשפחה חשים כי יכולותיהם והמשאבים העומדים לרשותם אינם מספקים ואינם מאפשרים להם לתפקד ולהסתגל למצב החדש שנוצר ולמציאות הקיימת.

אנו יודעים כי קיימים גורמים שונים המשפיעים על יכולת ההתאוששות, ההתמודדות וההסתגלות של משפחה במשבר.

משך המשבר ועוצמתו, כפי שנתפס על ידי כל אחד מבני המשפחה: יש מי שיחווה את המשבר כקשה במיוחד, ואחר שייחס לו עוצמות נמוכות יותר. מידת התמיכה בין בני המשפחה.

סגנון הקשרים הרגשיים במשפחה כגון: קרבה והשתייכות, אכפתיות, תמיכה הדדית, כבוד לצורכי הפרט, יכולת להתפייס, לעומת נתק או קשרים “חונקים” שאינן מאפשרים מרחב מחייה.

גמישות המערכת המשפחתית: משפחה המאפשרת לחבריה לחוש ביציבות גם כאשר מתחוללים שינויים, תטיב להתמודד עם משברים ולספק תמיכה הדדית בעת משבר. מנגד, משפחה המאופיינת בנוקשות, בחוסר יכולת לנהל משא ומתן על החלטות, תתקשה להסתגל ולאפשר שינויים הכרחיים. גם משפחה בה חלוקת התפקידים לא ברורה ולא קיימת בה מנהיגות, סדר, משמעת וכללים ברורים תתקל בקושי להסתגל לשינוי.

דפוסי התקשורת במשפחה: משפחות בהן ניתן לקבל ולהעביר מסרים באופן ברור, ועקבי, תוך שיתוף ופתיחות, ומתקיימת חשיבה משותפת בפתרון בעיות  וקונפליקטים, ברגישות ובהבנה הדדי – ייטיבו להתמודד עם משברים.

מערכת אמונות וערכים משפחתיים: של הבנת המשבר, הערכתו – האם הוא ניתן לפתרון וכיצד, תכונות של אופטימיות, אמונה, יוזמה, אומץ, התמדה משתנים אישיותיים ודפוסי התנהגות אישיים של חברי המשפחה כגון: תובנה, יצירתיות, הומור, עצמאות, יוזמה, כללי מוסר ועוד.

מקורות תמיכה חברתיים וקהילתיים – קשרים עם המשפחה המורחבת, ידע ונגישות לרשתות תמיכה בקהילה, קשרים חברתיים ועוד.

אנו מציעים ייעוץ וטיפול קצר מועד סביב משברים ומצבי לחץ אישיים ומשפחתיים.

ד”ר גלית לזר מנהלת פורום באתר YNET בנושא ייעוץ זוגיות ונישואין:

  שם*

  טלפון*

  דוא"ל

  מקום מגורים


  :מענה 24 שעות ביממה
  072-330-6600

  סיבת הפניה


  Call Now Button